ΕΛΗΞΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018/2019

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)